הרשמה
הרשמה מוקדמת עד 15.8 הרשמה עד 10.10 הרשמה מאוחרת עד 8.11
130 ש"ח 160 ש"ח 190 ש"ח
 

מה אני מקבל תמורת ההרשמה שלי?
ערכת השתתפות 
הפנינג זינוק וסיום - כולל הפעלות אקטיביות ומסיבת סיום
מדידה מקצועית
שירותי רפואה
סדרנות
בטיחות
משטרה
am pm
מי עדןלאומי קארדטורקי עלית
ניהול והפקה כפיים
99fmשותפים לדרךמשרד התיירותגני יהושעnature valleyדיגיתלאטיסוטו