הרשמה
הרשמה מוקדמת עד 31.7 הרשמה מוקדמת עד 30.8 הרשמה עד 29.9 הרשמה מאוחרת עד 8.11
130 ש"ח 145 ש"ח 160 ש"ח 190 ש"ח
 

מה אני מקבל תמורת ההרשמה שלי?
ערכת השתתפות 
הפנינג זינוק וסיום - כולל הפעלות אקטיביות ומסיבת סיום
מדידה מקצועית
שירותי רפואה
סדרנות
בטיחות
משטרה
am pm
מי עדןלאומי קארדטורקי עליתתנובה GO
ניהול והפקה כפיים
99fmרדיו תל אביבשותפים לדרךמשרד התיירותגני יהושעnature valleyדיגיתלאטיסוטו