גיל מינימום

גיל 14
המשתתף חייב להיות בגיל זה לפחות (או מבוגר יותר) ביום המרוץ 13.11.18 .

קטגוריות מנצחים

מרוץ 10 ק”מ
גברים: כללי
נשים: כללי


 
am pm
מי עדןלאומי קארדCarlsbergטורקי עליתיופלה GO
Garmin
ניהול והפקה כפיים
99fmרדיו תל אביבשותפים לדרךמשרד התיירותגני יהושעnature valleyדיגיתלאטיסוטומכללת רידמןהרלבדפיוז-טי