עיריית תל אביב לוגו

Health Declaration
In order to receive your participant kit you must sign the health declaration.
If someone other than yourself collects the your kit for you, he / she must submit: a photocopy of your ID card/passport, your health declaration form signed by you, which includes authorization letter from you, as a condition for receiving your kit.

 
 To print the Health Declaration - Click here
am pm
ניהול והפקה כפיים
חסות זהב:maxקפה עלית - טורקייופלה GOשותפים לדרך:משרד התיירותגני יהושעדיגיתלמכללת רידמןרלבד