קטגוריות וגיל

גיל מינימום


גיל 14
המשתתף חייב להיות בגיל זה לפחות (או מבוגר יותר) ביום המרוץ 28.10.20 .

קטגוריות מנצחים


מרוץ 10 ק”מ
גברים: כללי
נשים: כללי