פייסרים

זמני פייסרים

זמני פייסרים

מקצה זמן (בדקות)
A 40
45
50
55
B 50
55
57
60
C 50
55
57
60
65
D 50
55
57
60
65
E 55
57
65
69