פייסרים

זמני פייסרים

בכל אחד מהמקצים יהיו פייסרים לפי זמני ריצה. 

זמני הריצה (בדקות):
45
50
55
60
70