תאריכי הרשמה ותעריפים

 
הרשמה מוקדמת עד ה-9.8 הרשמה מוזלת עד ה-8.9 הרשמה רגילה עד ה-3.10 הרשמה מאוחרת עד 31.10
130 ש"ח 150 ש"ח 170 ש"ח 190 ש"ח
 
מה כוללת ההרשמה שלי?
ערכת השתתפות 
הפנינג זינוק וסיום - כולל הפעלות אקטיביות ומסיבת סיום
מדידה מקצועית
שירותי רפואה
סדרנות
בטיחות
משטרה