*יתכנו שינויים במסלול בהתאם להנחיות המשטרה.
am pm
מי עדןלאומי קארדטורקי עלית
ניהול והפקה כפיים
99fmשותפים לדרךמשרד התיירותגני יהושעnature valleyדיגיתלאטיסוטו