*יתכנו שינויים במסלול בהתאם להנחיות המשטרה.
am pm
מי עדןלאומי קארדטורקי עליתתנובה GO
ניהול והפקה כפיים
99fmרדיו תל אביבשותפים לדרךמשרד התיירותגני יהושעnature valleyדיגיתלאטיסוטו