קטגוריות וגיל

גיל מינימום
המשתתף חייב להיות בגיל 14 לפחות ביום המרוץ 10.11.21.

קטגוריות מנצחים
מרוץ 10 ק”מ
גברים: כללי
נשים: כללי