קטגוריות וגיל

גיל מינימום
גיל 14
המשתתף חייב להיות בגיל זה לפחות (או מבוגר יותר) ביום המרוץ 10.11.21 .

קטגוריות מנצחים
מרוץ 10 ק”מ
גברים: כללי
נשים: כללי