עיריית תל אביב לוגו

Contact

Information center
Opening hours:*
   Sun-Thu 09:00-18:00
Phone:   +972-03-5711575 extention 3
Email: kapaimactive@kapaim.co.il
* Not including holiday eves
https://www.max.co.il/homepage/welcome