התו הירוק

1. הכניסה לאירוע בכפוף למגבלות התו הירוק. הזכאים להיכנס לאירוע:

  • מתחסנים או מחלימים המציגים תו ירוק בתוקף של משרד הבריאות.
  • מי שקיבלו תוצאות שליליות בבדיקת pcr בתוקף עד 72 שעות ממועד הכניסה לאירוע.
  • ילדים עד 12 ו-3 חודשים שקיבלו תוצאה שלילית בבדיקת pcr במסגרת מגן חינוך, שתהיה בתוקף עד שבוע ממועד הדגימה.
  • מי שקיבלו תוצאה שלילית בבדיקה מהירה שנעשתה עד 24 שעות לפני הכניסה למקום.

2. ילדים עד  גיל 3 וילדים עד גיל 12 ו-3 חודשים בעלי תעודת תו נכה מביטוח לאומי פטורים מתו ירוק.
3. בכלל הכניסות למתחם יהיו סדרנים שיוודאו הצגת תו ירוק.
4. כלל הנכנסים למתחם האירוע יחויבו בעטיית מסכה. את המסכה ניתן יהיה להוריד בתחילת הריצה. 

*במידה והאירוע יתבטל או ידחה בשל מגיפת הקורונה, החזר מלא יתאפשר לנרשמים.