תאריכי הרשמה ותעריפים

 
 
הרשמה מוקדמת עד 20.6 הרשמה מוזלת עד 26.7 הרשמה רגילה עד 20.9 הרשמה מאוחרת עד 31.10
130 ש"ח 150 ש"ח 170 ש"ח 190 ש"ח
 
מה כוללת ההרשמה שלי?
ערכת השתתפות 
הפנינג זינוק וסיום - כולל הפעלות אקטיביות ומסיבת סיום
מדידה מקצועית
שירותי רפואה
סדרנות
בטיחות
משטרה