מפות מסלולים

10 ק"מ


*יתכנו שינויים במסלול בהתאם להנחיות המשטרה.

גובה מצטבר: 166 מטר
ירידה מצטברת: 177 מטר