קפוץ לתוכן
קטגוריות וגיל
מרוץ 10 ק”מ
גברים: כללי
נשים: כללי

גיל מינימום
גיל 14
המשתתף חייב להיות בגיל זה לפחות (או מבוגר יותר) ביום המרוץ 16.11.16 .