קפוץ לתוכן
זמני פייסרים
 
פייסרים/ מקצים A B C D
ראשון 40 דקות 50 דקות 57 דקות 60 דקות
שני 45 דקות 55 דקות 59 דקות 65 דקות
שלישי 50 דקות 57 דקות 60 דקות 69 דקות
רביעי 55 דקות 65 דקות