קטגוריות וגיל

גיל מינימום
המשתתף חייב להיות בגיל 14 לפחות ביום המרוץ 2.11.22.

קטגוריות מנצחים
מרוץ 10 ק”מ
גברים: כללי
נשים: כללי