ערכת המשתתפים

  • מתחם חלוקת הערכות יפעל בתל-אביב בשבוע המקדים של האירוע. מיקום ומועד מדויק יפורסם בהמשך.

  • כל משתתף זכאי לקבלת ערכה הכוללת: חולצת מרוץ מנדפת זיעה, מספר חזה וצ'יפ מדידה.

  • לשם קבלת הערכה יש להציג תעודה מזהה.

  • ניתן לאסוף ערכה עבור משתתף אחר בהצגת ייפוי כוח חתום על ידו, צילום תעודה מזהה שלו והצהרת בריאות חתומה על ידו.