10 ק"מ

*יתכנו שינויים במסלול בהתאם להנחיות המשטרה.