הרשמה
הרשמה מוקדמת עד 16.8 הרשמה 17.8-25.9 הרשמה מאוחרת 26.9-26.10
130 ש"ח 160 ש"ח 190 ש"ח
 

מה אני מקבל תמורת ההרשמה שלי?
ערכת השתתפות 
הפנינג זינוק וסיום - כולל הפעלות אקטיביות ומסיבת סיום
מדידה מקצועית
שירותי רפואה
סדרנות
בטיחות
משטרה