הרשמה
הרשמה מוקדמת עד 28.8 הרשמה 28.9-29.8 הרשמה מאוחרת 26.10-29.9
130 ש"ח 160 ש"ח 190 ש"ח
 

מה אני מקבל תמורת ההרשמה שלי?
ערכת השתתפות 
הפנינג זינוק וסיום - כולל הפעלות אקטיביות ומסיבת סיום
מדידה מקצועית
שירותי רפואה
סדרנות
בטיחות
משטרה