תאריכי הרשמה ותעריפים

תאריכי הרשמה ותעריפים

תאריכי הרשמה ותעריפים
הרשמה מוקדמת עד 30.7 הרשמה מוזלת עד 29.8 הרשמה רגילה עד 25.09 הרשמה מאוחרת עד 26.10
130 ש"ח 150 ש"ח 170 ש"ח 190 ש"ח
 

מה אני מקבל תמורת ההרשמה שלי?

ערכת השתתפות 
הפנינג זינוק וסיום - כולל הפעלות אקטיביות ומסיבת סיום
מדידה מקצועית
שירותי רפואה
סדרנות
בטיחות
משטרה