*יתכנו שינויים במסלול בהתאם להנחיות המשטרה.
am pm
ניהול והפקה כפיים
חסות זהב:max99fmרדיו תל אביבשותפים לדרך:משרד התיירותגני יהושעדיגיתל