עיריית תל אביב לוגו*יתכנו שינויים במסלול בהתאם להנחיות המשטרה.
https://www.max.co.il/homepage/welcome