קטגוריות וגיל

גיל מינימום


גיל 14
המשתתף חייב להיות בגיל זה לפחות (או מבוגר יותר) ביום המרוץ 30.10.19 .

קטגוריות מנצחים


מרוץ 10 ק”מ
גברים: כללי
נשים: כללי