עיריית תל אביב לוגו

גיל מינימום

גיל 14
המשתתף חייב להיות בגיל זה לפחות (או מבוגר יותר) ביום המרוץ 30.10.19 .

קטגוריות מנצחים

מרוץ 10 ק”מ
גברים: כללי
נשים: כללי


 
am pm
ניהול והפקה כפיים
חסות זהב:maxקפה עלית - טורקייופלה GOשותפים לדרך:משרד התיירותגני יהושעדיגיתלמכללת רידמןרלבד