עיריית תל אביב לוגו

לו"ז הזנקות

18:30 - פתיחת שערי האירוע
20:30 - מקצה A
20:45 -  מקצה B
21:00 - מקצה C
21:15 - מקצה D
21:30 - מקצה E
22:00 - AM:PM Tel Aviv Night Run Party

*הלו"ז נתון לשינויים
*לו"ז האירוע בכפוף לאישור משטרת ישראל
*השיוך למקצה יופיע על גבי מספר החזה בערכת המשתתף
נקודת הזינוק ממוקמת על גשר בר יהודה, רחוב אבן גבירול

זמני מקסימום - Cut off time

1:40 שעות לכל מקצה. 
הכביש ייפתח לתנועת כלי רכב בשעה 24:30
am pm
ניהול והפקה כפיים
חסות זהב:maxקפה עלית - טורקייופלה GOשותפים לדרך:משרד התיירותגני יהושעדיגיתלמכללת רידמןרלבד