עיריית תל אביב לוגו

הנחיות במסלול
1. ענוד את מספר החזה מלפנים, אחרת לא יוכלו לזהות ולכוון אותך כראוי.
2. לאורך המסלול פרושים שטיחי ביקורת שחובה לעלות עליהם
3 . חלוקת המים הינה בבקבוקים. הקפידו להשליך את הבקבוקים לצד הדרך כדי למנוע החלקה מהרצים שמאחוריכם.
4. חובה לכל משתתף לרוץ רק במקצה אליו הוא נרשם.
5. נא היכנסו למקצה בנחת מבלי להידחק קדימה. הזמן האישי מתחיל להימדד רק כשתעברו את קו הזינוק.  
am pm
ניהול והפקה כפיים
חסות זהב:maxקפה עלית - טורקייופלה GOשותפים לדרך:משרד התיירותגני יהושעדיגיתלמכללת רידמןרלבד