לו"ז הזנקות


18:30פתיחת שערי מרוץ הלילה 

20:30 – הזנקת מקצה A
20:50 – הזנקת מקצה B
21:10 – הזנקת מקצה C
21:30 – הזנקת מקצה D 


* הלו"ז נתון לשינויים.
* לו"ז האירוע בכפוף לאישור משטרת ישראל.
* חל איסור להכניס בעלי חיים לשטח האירוע.
* חל איסור לעשן בשטח האירוע.

* השיוך למקצה יופיע על גבי מספר החזה בערכת המשתתף.


זמני מקסימום - Cut off time
1:40 שעות לכל מקצה. 

הכביש ייפתח לתנועת כלי רכב בשעה 00:30.