הצהרת בריאות

כדי לקבל את ערכת הריצה, על כל משתתף למלא הצהרת בריאות.
במידה וחבר אוסף עבורך את הערכה, עליו להגיש צילום תעודה מזהה שלך וטופס הצהרת הבריאות הכולל ייפוי כוח החתום על ידך, כתנאי לקבלת הערכה עבורך.
 
להדפסת הצהרת הבריאות – לחץ כאן.