קטגוריות וגיל

גיל מינימום
מקצה 15 ק"מ: המשתתפ/ת חייב/ת להיות בגיל 15 לפחות ביום המרוץ 17.4.24.
מקצה 10 ק"מ: המשתתפ/ת חייב/ת להיות בגיל 14 לפחות ביום המרוץ 17.4.24.
מקצה 5 ק"מ: המשתתפ/ת חייב/ת להיות בגיל 12 לפחות ביום המרוץ 17.4.24.

קטגוריות מנצחים
מרוץ 10 ק”מ
גברים: כללי
נשים: כללי

מרוץ 15 ק”מ
גברים: כללי
נשים: כללי