תאריכי הרשמה ותעריפים

הרשמה למקצה 10 ק"מ או 15 ק"מ:
הרשמה מוקדמת עד ה-12.2 הרשמה מוזלת עד ה-18.3 הרשמה מאוחרת עד ה-14.4
150 ש"ח 170 ש"ח 190 ש"ח
 
הרשמה למקצה 5 ק"מ:
הרשמה מוזלת עד ה- 18.3 הרשמה מאוחרת עד ה- 14.4
120 ש"ח 140 ש"ח

ההרשמה אינה כוללת את חולצת המרוץ בתוספת של 20 ש"ח.

מה כוללת ההרשמה שלי?

ערכת השתתפות 
הפנינג זינוק וסיום - כולל הפעלות אקטיביות ומסיבת סיום
מדידה מקצועית (מקצה 5 ק"מ ללא מדידה)
שירותי רפואה
סדרנות
בטיחות
משטרה