עיריית תל אביב לוגו

10 ק"מ


*יתכנו שינויים במסלול בהתאם להנחיות המשטרה.

גובה מצטבר: 166 מטר
ירידה מצטברת: 177 מטר
חסות ראשית:am pm
ניהול והפקה כפיים
חסות זהב:מי עדןmaxקפה עלית - טורקייופלה GOחסות:Deltaשותפי מדיה:אקו 99 FMרדיו תל אביבשותפים לדרך:משרד התיירותגני יהושעnature valleyדיגיתלמכללת רידמןרלבד