עיריית תל אביב לוגו

 am:pm Night Run Tel Aviv October 30, 2019

 

Enjoy the most exhilarating 10K you will ever experience!
25,000 runners, tens of thousands of cheering spectators
Amazing, upbeat energy in the city that never sleeps
Adrenaline-charged urban night run with a celebratory finish line festival at Ganei Yehoshua.

Registration


 
am pm
ניהול והפקה כפיים
חסות זהב:maxקפה עלית - טורקייופלה GOשותפים לדרך:משרד התיירותגני יהושעדיגיתלמכללת רידמןרלבד