עיריית תל אביב לוגו

Schedule
 
Course Kick off time
A 20:30
B 20:45
C 21:00
D 21:15
E 21:30

*The race organizers reserve the right to make any changes.

Cut-off time and course closure
The course will be closed 1:40 hours after kick-off.

 
am pm
ניהול והפקה כפיים
חסות זהב:maxקפה עלית - טורקייופלה GOשותפים לדרך:משרד התיירותגני יהושעדיגיתלמכללת רידמןרלבד